2020.12.06. - Miklós

Ázsia lehagyja Európát

Össze kell szednie magát Európának, ha meg kívánja õrizni elsõségét a világturizmus piacán – hangzott el a HOTREC múlt heti, budapesti közgyûlésén.
bohócdoktor vizit szja 1%

Az Európai Szállodák, Éttermek, Kávéházak Szövetsége 61., budapesti közgyûlésén megvitatták a II. világháborút követõ legsúlyosabb gazdasági válság hatását, következményeit a turizmusra, a szállodák, éttermek mûködésére. Megállapították, hogy – néhány ország gazdasági stagnálása, nehézségei ellenére – beindult egy lassú bõvülés, melynek mértéke messze elmarad a turizmus Ázsiában tapasztalható erõteljes növekedésétõl.

Ezzel összefüggésben a HOTREC közgyûlés üdvözölte az Európai Bizottság kezdeményezéseit. Ezek kiterjednek a turizmus politikai, szervezeti feltételeinek bõvítésére, a versenyképesség javítására, a szociális turizmus európai szintû szervezésére, a nyaralási idõszakok jobb koordinálására, az Európán kívüli piacokon folyó erõteljesebb promóciókra, márkaépítésre, valamint az európai turizmus mintegy 70%-át adó belsõ, kontinensen belüli országok közötti és belföldi turizmus megtartására és erõsítésére.

A HOTREC újonnan megválasztott elnöke, Kent Nyström hangsúlyozta, hogy az Európában ugyan beinduló, egyelõre azonban még gyenge bõvülés megerõsítése érdekében az ágazat az Európai Bizottságtól és a nemzeti kormányoktól további „oxigént” igényel a turisztikai vállalkozások fenntartható fejlõdéséhez, versenyképességének javításához. Fontos mindez azért is, hogy Európa – Ázsia növekvõ piaci súlya ellenére – megtarthassa szerepét, mint legjelentõsebb turistafogadó kontinens a világban.

A nemzeti turisztikai marketingszervezeteket – így a Magyar Turizmus Zrt-t is – összefogó European Travel Commission elnöke, a DZT, Német Turisztikai Hivatal igazgatótanácsának elnöke, Petra Hedorfer elõadásában hangsúlyozta a nemzeti márkák/brandek mellett az európai turisztikai brand kialakításának, erõsítésének, közös európai turisztikai portál mûködtetésének fontosságát a mintegy 30%-ot kitevõ, Európán kivülrõl jövõ turizmus növelésének érdekében.