2024.06.18. - Arnold, Levente

Dzsingisz kán és öröksége

2007. május 24-tõl szeptember 2-ig a Magyar Nemzeti Múzeum mutatja be a "Dzsingisz kán és öröksége" címû, nagysikerû kiállítást.
bohócdoktor vizit szja 1%

A 2006-ban 800 éves államiságát ünneplõ Mongóliában reneszánszát éli a Dzsingisz kultusz. Nem volt meglepõ tehát az egyik legnagyobb európai kiállításrendezõ központnak -a bonni Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschlandnak - a témaválasztása, amikor a "Dzsingisz kán és öröksége, a mongol világbirodalom" címmel - a mongol partnerekkel közösen - létrehozta azt a kiállítást, amely idõben és térben egyaránt hatalmas területet ölel fel: a bronzkortól - Mongólia 20. századi történetéig.

A több mint félezer kiállított tárgy olyan korszakokat és személyeket elevenít fel melyek ma már sokszor legendaként élnek az emberiség közös kultúrtörténetében.

Dzsingisz kán és örököseinek birodalma a nomád államalapítási hagyomány szerint alakult ki az eurázsiai füves pusztán. Dzsingisz (eredeti nevén : Temüdzsin) volt az aki egyesítve a mongol törzseket létrehozta a Mongol Birodalmat. Vazallusaivá tette az orosz fejedelmeket, hadai meghódították Perzsiát, Elõ-Ázsiát, Koreát, Hátsó Indiát, Indonéziát, Kínát. A történelem egyik legnagyobb birodalma fénykorában a 13. és 14. században a Csendes-óceántól egészen Közép-Európáig terjedt.

A mongol világbirodalom híres, betemetett fõvárosának, Karakorumnak kutatásáról gyakran röppennek fel szenzációs hírek. A mitikus város lassan feltárja titkait. Elõkerülnek a rég elfeledett paloták, amelyben Dzsingisz kán fogadta a pápák, királyok, császárok küldötteit, ahol Marco Polo is felkereste a nagy kánt. A kiállításban a Mongol Tudományos Akadémia, a német Régészeti Intézet és a Bonni Egyetem legfrissebb Karakorum expedícióinak leletei is helyet kaptak.

A legjelentõsebb mongol múzeumok kiemelkedõ mûvészeti alkotásai mellett a híres kelet-ázsiai és európai gyûjtemények is képviseltetik magukat. A mongol történelem két kiemelt témájával is foglalkozik a kiállítás: a buddhista mûvészet és a buddhizmus szerepe lenyûgözõ mûalkotások formájában jelenik meg, illetve történelmi fényképek valamint egyedi mûtárgyak adnak felvilágosítást Mongólia változatos történelmérõl a 20. században.

A kiállítás minden eddigi bemutató helyszínén "formálódott" egy kicsit, elsõsorban a klimatikus viszonyok változását rosszul viselõ, szerves alapanyagú mûtárgyak cserélõdése miatt. A legjelentõsebb "hozzáadott értékkel" azonban feltehetõen a budapesti változat dicsekedhet majd.

A magyarországi múzeumok, elsõsorban a Hopp Ferenc Keletázsiai Mûvészeti Múzeum gyûjteményébõl közel hetven, rendkívül ritka mûtárgy is gazdagítani fogja a kiállítást. Várhatólag a 2007-es év legnagyobb szabású bemutatója lesz a "Dzsingisz kán és öröksége".