rss
kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%

 • A francia Riviera: Nizzatól Antibesig

 • Ki gondolná, hogy ez a parádés tengerpart, amely Franciaországtól szinte külön életet él, jó száz esztendeje téli pihenõhely volt, ahol a fagyok elõl menekülõ tehetõsebbek élvezték a különleges klíma gyógyító hatását. Azóta a francia Riviéra kinõtte magát, a mintegy ötven kilométeres, Mentontói Cannes-ig tartó partszakasz legendája sokkal nagyobb, mint fizikai mérete. Sokak számára az európai álomvilág színtere. A bájos, de jellegtelen San Remo, a kissé nyálas olasz slágerfesztiválok színtere ehhez képest tépett verébnek tûnik.

  bohócdoktor vizit szja 1%

  Nem véletlen, hogy a nizzai repülõtérre folyamatosan érkezõ gépek ontják az utasokat. A repülõk szinte a fürdõzõk feje fölött fordulnak a leszállópálya irányába. Erre a szálloda tengerparti teraszán döbbentem rá, a pármai sonkát vágva nemcsak a naplemente, hanem a tízpercenként ereszkedõ repülõk is különlegessé tették az estét.

  Nizzába élmény megérkezni. Mit megérkezni: a sebességet visszafogva méltóságteljesen behajta­ni. A kékvérû, kétszer négy sávos, középen pálma­fáktól zöldellõ tengerparti sugárúton a Promenade des Anglais-n nem a luxuskocsiké, ha­nem a végeláthatatlan sorban haladó praktikus kö­zépkategóriájú járgányoké a terep. Az utcai autó­szalon mutatványát meghagyják Cannes-nak. Niz­za visszafogottan elegáns: több kilométer hosszú tengerparti betonszalagon sehol egy alkalmi bódé, sehol egy csecsebecse-árus. A sugárúton bankau­tomatákat se keressünk, azok az egy utcával bel­jebb kezdõdõ városi részen találhatók. Nappal a sétálóké, görkorcsolyázóké, joggingolóké a terep. Este pedig elegáns korzózás veszi kezdetét. Laza elegancia, éppen csak a sétapálca hiányzik. Ha megéheztünk, irány egy közeli kis étterem, ahol a boulevard legjobb salátáját és spagettijét tálalják, a fáradhatatlan olasz pincérnek pedig a teltház elle­nére is marad kedve viccelõdni. A kissé fülledt levegõn áll az ember a halvá­nyan megvilágított zenepavilon elõtt, lába veri a taktust, miközben a helybeliek vígan ropják a tán­cot. A tipikus francia karakterekbõl álló zenekar a harmincas évekre emlékeztetõ zenét játszik, a ke­züket hátuk mögött összekulcsoló párok - idõseb­bek és rocker-kinézetûek - lazán követik ritmust.

  A parti szakasz éke, a Hotel Negresco sem mérhetõ a tizenkettõ egy tucat hotelekhez: az Iparmûvészeti Múzeumhoz hason­lítható - ám annál nagyobb - épülete egy sarkon szerénykedik. A belépõ elé átlag feletti látvány tá­rul: akár egy keleti kastélyban a fehér és néger sze­mélyzet kék és piros, múlt századi fazon szerinti egyenruhában lesi a vendég kívánságát. Amíg a kivagyi Cannes a pénzesek felvonulóte­repe, addig Nizzában a kevésbé tehetõsek is gaz­dagnak érezhetik magukat. Persze csak addig, amíg az elsõ szupermarketbe, netán áruházba be nem tévednek. A francia Riviéra nem olcsó hely - egy szolid, kevés élvezetet rejtõ éttermi menü fe­jenként legalább háromezer forintot emészt fel - ám ez a vidék mégsem csak a pénztárca szerint osztja az élvezeteket.

  A promenádon átvágva a legkülönbözõbb em­berek igyekeznek a partra, saját strandrészt csak néhány hotel tart fenn magának. Az enyhe kanya­rulatú partszakasz keleti része korántsem fest biz­tató képet: nemritkán vízinövényeket, nejlonzacs­kókat sodor a víz. A Promenades des Anglais kö­zépsõ részétõl már tisztább körülmények között fü­rödhetünk, ha a nagyszervû kavicsokon átlépdel­ve a vízbe vetjük magunkat. A kõdarabkák kifelé is megkeserítik az ember életét, ám a törölközõre vagy szivacsra ledõlve már örülhetünk annak, hogy vizes testtel nem kell homokfürdõt is vennünk. A vízben viszont dupla az élvezet: háton úszva a rendszeresen érkezõ és távolodó repülõket is megcsodálhatjuk.

  Nagyjából fél óra alatt Mona­cóba, Monte-Carlóba is befuthatunk. Odafelé mindenképpen a meredek, ám a tengerre nézõ hegyi úton érdemes elindulni. Félóra alatt nagyjából ez a távolság is megjárható, és máris a hegyoldal sziklái elõtt épült luxus toronyházakkal körülvett városállam központjában vagyunk. Szinte természetes, hogy az utcán sétálva magyar hangot is hallunk: a kerékpározó apa éppen az évente egy­szer Forma-l-es pályaként funkcionáló utca titka­iról magyaráz.

  Monte-Carlo éppen olyan, mint ami­lyennek az ember elképzeli: fõúri. A Hotel de Paris­sal srégen átellenben elhelyezkedõ KASZINÓ 1, a Casino Monte Carlo - a merthogy szinte valamennyi hotelben mûködik valamiféle kaszinó - ideális te­rep arra, hogy valaki méltósággal merítse ki a bankszámláját. Kacskaringós utakon haladva a monacoi hercegi palota felé vehetjük az irányt. Igaz, Grimaldi dédapa vagy ükapa annak idején ármánnyal és csellel - magát szegény szálláskérõnek kiadva - hatolt be a palo­tába, erkölcsi fenntartásainkat nem félretéve még­iscsak érdemes megnéznünk, hol is laknak Mona­co urai. A hegytetõn el­helyezkedõ rendezett és nett minivárost körülvevõ falakról fenséges látvány nyílik az égkék tenger­re, a Cannes-inál is nagyobb jachtokra, cirkálókra, a szemközti domboldal felhõkarcolóira. A baloldali külsõ várfal melletti kertben különleges virágok, buja növényzet igazolja a kertészek fantáziáját és szakértelmét.

  Nizzából Cannes felé is vehetjük az irányt. Ha a pénzt nem sajnáljuk, mehetünk autópályán is, de az Antibes-on átvezetõ tengerparti utat nappal sem szabad kihagyni. Talán meglepõdik az olvasó, de Cannes-ban egy hírességgel - filmcsillaggal, énekessel, tõzsdeguruval. - sem találkoztam. A csillagok szezonja nem a nyár, hanem a tavaszi filmfesztivál ideje. Ilyenkor a baráti, szovjet mérnökök által meg­tervezett szakszervezeti mûvelõdési házra emlé­keztetõ - a köznyelv által csak bunkernek nevezett - filmpalota lépcsõinek vörös szõnyege benépesül és a büfésnõ kipirulva elalél, ahogy Alain Delon egy croissont rendel teával. Hogy a film minden év­szakban üzlet, azt a teljesen arany színûre festett pantomimes példája is bizonyítja, aki a palota mel­lett egy aranyszínû dobozra állva, fején aranycilin­derrel mozdulatlanul állt és idõnként egy arany szí­nü felvevõgépet tekert meg. Cannes szép hely, ám igencsak fel kell dobnia a sminket és az ékszere­ket annak, aki fehér nadrágban grasszáló öreg amerikai milliomosokkal, vagy az ex szovjet fiúkkal teli fekete Mercedest követõ, cabrioletben ülõ le­ánykákkal akar lépést tartant.

  A szûk, egysávos La Crotsette-n, a helyi mint Champs-Elysées-en szinte egymás torkát elharapva állnak a nagy luxushotelek. Közülük is kiválik a méltóságteljes Carlton Hotel, melynek iker kupolá­it a La Belle Epoque vezetõ kurtizánjának, La Belle Otero kebleirõl mintázták. Otero szeretõinek végtelennek tûnõ listája olyan, mint egy nemzetkõ­zi királyt ki-kicsoda: N. Miklós orosz cár, VII. Edward angol király, a belgiumi II. Leopold, a spa­nyol XII. Alfonzo, ll. Vilmos német császár és végül - de nem utolsó sorban - Reza sah Iránból.

  Mostanában a Carltont - amelynek bejáratánál leg­alább egy Bentley-t vagy Jaguárt mindig találha­tunk - elárasztó vendégek többsége közel-keleti, akik maguk után vonszolják fekete köntösös, lefá­tyolozott asszonyaikat.

  1834-ben Cannes - ahol a cukkínibõl ma is fan­tasztikus helyi specialitást készítenek rizzsel, par­mezánnal, baconnal és tojással - még csak egy kis halászfalú volt, amikor Lord Brougham, Anglia va­lamikori nagyköveteként az elsõ külföldi rezidensi­ét, egy igazi olasz stílusú villát építtetett. A Villa Eléonore-ba-az otthoni gyep iránti nosztalgiából­ minden évben Angliából hozatott friss fûmagot. A város a századfordulón már az elõkelõ párizsi ne­gyedek kihelyezett tagozatként szolgált. Cannes-t még ma is a partszakasz legtekintélyesebb lakhe­lyeként emlegetik. Itt fakadt ki az író, Maupassant: „Hercegek és hercegek, mindenütt hercegek " - : kiáltotta kissé csalódottan, miközben csinos höl­gyek után kajtatott. A Croisette-en lejjebb haladva találjuk a város másik híres szállodáját, a geometrikus, kissé merev homlokzatú Martinez Hotelt, melyet 1919-ben épí­tettek. Mai arculata a húszas évek iránti nosztalgiá­nak köszönhetõ. A rekonstrukció során az eredeti arculat az Art Decoval keveredett: így kerülhettek a szálloda dekorációi közé Erté reprodukciók (futu­risztikus, elvont stílusban alkotó mûvész) mellé le­opárdbõr utánzatok. A recepció pultjában álló hölgy a megdöbbent kérdésre ennyit válaszol: „Az ameri­kaiak kedvelik a leopárdbõrt.”

  Vissza felé Antibes felé vehetjük az irányt. A helikopter-leszálló mellett elhaladva végigfürkészhetjük a tengerparti napozóágyakat s a vízben horgonyzó jachtokat, és hamarosan egy olyan - a leghangulatosabb krak­kói, prágai, párizsi negyedeket idézõ - tengerparti kisvárosba érkezhetünk, ami bizonyára minden mûvészember szerelmét fellobbantaná.

  Magyar memento: világhírû karmesterünk, nehány éve el­hunyt Sir George Solti gyakran töltötte itt az idejét. A városfal elõtti porfelhõbõl még könnyen arra következtetünk, hogy valami disneylandos, szent­endrés álmulatság dúl a falak mögött. De örömünkre s megelégedésünkre tévedünk. A sárgás fényû olykor sikátorszélességû ut­cácskákban sorakozó, egytõl egyig megnyerõ kül­sejû éttermek, a hangulatos pultok és üzletek egy elfelejtett, emberi léptékû világot idéznek. Olyan idõszakot, amikor még nem az egyenételeket kila­pátoló, fapofájú turistakopasztó pincéreké és ven­déglátóhelyeké volt a világ.

  A bûbájos utcácskákon bandukolva a kíván­csiskodó elõtt az egymás falának feszülõ házak, la­kások többsége szemérmetlenül feltárja belsõ tit­kát. A külsõ várfalhoz érkezve a kék tengerre pil­lanthatunk, vize évszázadok óta rendületlenül nyal­dossa a kõsziklákat. A hegyoldalról leballagva eltûnõdhetünk azon, hogy a franciákat lehet szeretni, vagy nem szeret­ni, egy biztos: élni, azt tudnak.


 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Az ideális város Koppenhága

  London - Koppenhága a legideálisabb, legélhetõbb a világ nagyvárosai közül - erre a következtetésre jutott a Monocle címû brit folyóirat.

  A lap 25-ös listáját annak alapján állította össze, hogy egy város mennyire érdekes, milyen ott az életminõség, mennyire vonzó a látogatók számára, milyen lehetõségeket kínál az üzleti élet képviselõinek és az éjszakai élet kedvelõinek.

 • Egyre népszerûbb idegenforgalmi célpont a csernobili tiltott övezet - jó csámcsogni mások nyomorán?!

  Ungvár - Mind több turista látogat a felrobbant Csernobili Atomerõmû körül elkülönített, sugárszennyezett 30 kilométeres tiltott zónába, ahová ukrán utazási irodák egyéni és csoportos kirándulásokat is szerveznek.

  A csernobili tiltott övezet nemcsak az ukrán katasztrófaturisták körében népszerû utazási célpont, sokan keresik fel a bekerített és állandó õrizet alatt lévõ zónát Oroszországból, Fehéroroszországból, Csehországból és a balti államokból is.

 • Közlekedési információk: London

  Az elõvárosaival együtt tízmilliós Londonban egyetlen központosított cég, a Transport for London (TfL) felelõs a tömegközlekedés fenntartásáért.

  A TfL a londoni városháza tulajdonában van, irányító testületének elnöke a mindenkori londoni polgármester, de az operatív teendõket a polgármester által kinevezett biztos látja el. A Transport for London éves költségvetése 10 milliárd font (3500 milliárd forint). Ennek nagyjából a harmada - vagyis pénzügyi évenként 3,3 milliárd font - kormányzati támogatás.

 • A Vatikán

  A "minden út Rómába vezet" közmondásos fogalma az olasz fõváros középpontjában, a Tevere partján falba ütközik, de ez nem jelent akadályt. A földkerekség legkisebb, alig fél négyzetkilométernyi területû államát veszi körül, melynek államfõje ugyanakkor több, mint 900 millió katolkius, a világ legnagyobb vallási közössége felett uralkodik. Következésképp a Stato della Cittá del Vaticano, a Vatikánváros állam több, mint egy érdekes maradvány a középkorból.

 • Újra a régi a riói Krisztus

  Július 1-vel befejezõdött Rio de Janeiro jelképének a Megváltó Krisztus szobrának a restaurálása.

  A szoborhoz vezetõ kisvasút járatai még nem közlekednek és várhatóan csak augusztusban indul be újból a forgalom. Jelenleg csak autóval közelíthetõ meg a látványosság, az út végétõl külön gyûjtõbuszok viszik fel a turistákat a Corcovado bejáratához. A krisztus szobor jelenleg reggel 8 óra és délután 5 között látogatható, tájékozatott Sárdi Rezsõ, a HAVAS Creative Tours riói utazási iroda magyarországi marketing képviseletének munkatársa.

 • Eger

  Az egri borok, a barokk mûemlékek, a termálfürdõ, az enyhén lankás táj és a külföldön is híres magyaros vendégszeretet vonzó turisztikai élményt jelent az idelátogatóknak. A turistákat és a városlakókat több mint 330 vendéglátóipari egység várja. A török idõket idézi az egri minaret, - melynek teraszáról megcsodálhatjuk a várost- és a Törökfürdõ. Az oszmán hadak elleni küzdelemre emlékeztetnek a Dobó téren látható szoborcsoportok. A tér fölé magasodó középkori vár, - a XVI. század gyõztes végvára - ahol Dobó István várkapitány maroknyi csapatával 1552-ben több mint egy hónapig állt ellen a negyvenszeres török túlerõnek.

 • Tunézia és a Szahara varázslatos világa

  Tunézia, a „fátylak országa”, Magyarországtól alig 2 órányira, de mégis egy távoli, különös világban, Afrika földjén fekszik.

  Itt nyújtózik a Szahara végtelen homoktengere, amelybõl csak az itt-ott felsejlõ romok, Hammamet vagy Sousse medinái vagy Sidi Bou Said mór óvárosa idézik a rendkívüli történelmet. Karthago egykor hatalmas birodalom központja volt, ma az európaiak kedvelt kirándulóhelye.

 • Split (Horvátország)

  Az 1700 éves múltra visszatekintõ közép-dalmáciai Split Diokleciánusz császár alatt élte fénykorát, aki jó ideig innen irányította a Római Birodalom ügyeit, örökségül pedig remekbeszabott palotakomplexumot hagyott hátra. A pompás óvárosi mûemlékegyüttesen és magas színvonalú idegenforgalmi szolgáltatásokon kívül Split turisztikai vonzerejéhez kétségkívül hozzájárul e mediterrán nagyváros lakóinak felejthetetlen déli sármja.

 • Tunéz városlátogatások

  Tunézia, a „fátylak országa”, Magyarországtól alig 2 órányira, de mégis egy távoli, különös világban, Afrika földjén fekszik. Itt nyújtózik a Szahara végtelen homoktengere, amelyből csak az itt-ott felsejlő romok, Hammamet vagy Sousse medinái vagy Sidi Bou Said mór óvárosa idézik a rendkívüli történelmet. Karthago egykor hatalmas birodalom központja volt, ma az európaiak kedvelt kirándulóhelye. A nyugati színvonalú szállodák, kiváló konyha, finomhomokos tengerpart...

 • Lignano

  Lignano az észak-adriai tengerpart legszebb része Igazi nyüzsgõ, modern tengerparti üdülõhely, arany színû homokos tengerparttal, hatalmas zöld területekkel, természetesen meghagyott fenyõerdõkkel, nyugodt helyen épített szálloda- és bungalónegyeddel. Legfõbb vonzereje a 100 m széles, kb 8 km hosszan elterülõ homokos strandja, mely a laguna és a tenger közötti földnyelven fekszik, valamint modern kikötõje, ahonnan a közeli városokba, így Velencére is kirándulhatnak a strandolásban megfáradt nyaralók.

 • Világörökségünk: Hollókõ

  A csodálatos természeti környezetben fekvõ település népi építészeti emlékeivel, napjainkig élõ paraszti hagyományaival 1987 óta szerepel a világörökségi listán. Múzeumai, a hollókõi vár maradványai számos látnivalót kínálnak. A község fölé magasodó, a XIII. századból származó vár históriája összefonódik a falu történetével. Az erõdítmény elsõ írásos említése 1313-ból származik, "castrum Hollokew" alakban. A XV. században további védõmûvekkel bõvítették. A török idõket átvészelt vár maradványaihoz erdei ösvény vezet a faluból.

 • Amsterdam, a szabadság városa

  Hollandia városában több mint 1000 vendéglátóegységet találhatunk, a legtöbbet a belvárosban. Eredeti holland ételt felszolgáló étterem azonban nincs sok, ugyanis ha a hollandok elugranak egy étterembe, akkor nem holland ételt szeretnek enni. Az árak rendkívül magasak (legalábbis egy átlag magyar fizetéshez képest). A borravaló minden szolgáltatás árában benne foglaltatik, így elég, ha annyit fizetsz, amennyit kérnek. Ha a számlára ráírják, hogy „kiszolgálás nincs beleszámítva", az csak azt jelenti, hogy be akarnak csapni. Amsterdam biztonságos város, nem kell tartanunk semmitõl, bárhol is sétálunk. Még a vöröslámpás negyedben is sok a turista. Azért a zsebtolvajokra itt is érdemes figyelni! A „szolgáltatást kínáló hölgyeket" pedig nem ajánlott fotózni, mert az bizony fájdalmas élményekhez vezethet.

 • Nemcsak a húszéveseké az utazás

  A teljes népesség 73 százaléka nem volt üdülni az elmúlt 12 hónapban, az 50 éven felüli korosztályban ez az arány 80 százalék, a 65 felettiek esetében pedig 87 százalék. Mégis, az 50 felettiek 23 százaléka tervez üdülést - mondta 50+ utazási kiállítás szervezõje. Számítani kell tehát az ötven év feletti korosztállyal és korosztályra. Az 50 év felettiek legnagyobb arányban Magyarországon töltöttek el legalább 5 napot üdülés céljából. Kedvenc külföldi úti céljuk: Ausztria, Olaszország, Görögország, Románia és Horvátország - idézték a szerdai tájékoztatón az egyik közvéleménykutató cég felmérését.

 • Marsa Alam - a búvárkodás paradicsoma

  Marsa Alam - a búvárkodás paradicsomaA tenger és sivatag közt fekvő város minden rendű és rangú szállásigényt kielégít, a nyugaton megszokott elegáns, összkomfortos szállásoktól egészen a beduin hangulatot árasztó ökoszállásokig. A Marsa Alamból megközelíthető merülési helyszínek a tapasztalt búvárok legkedveltebb helyei közé tartoznak a Vörös-tengernél. Az egészséges korallszirtek és a vízi világ fajgazdag élővilága, a delfinek és a tengeri tehenek Marsa Alam legfontosabb vonzerejét jelentik. A kevésbé tapasztalt búvárok számára a partközeli korallzátonyok biztosítanak ideális helyszínt.

 • Húsvét Máltán

  Az alig 320 km2-nyi Máltán több mint 360 templom vigyáz a hívekre. A vallást Szent Pál hagyományozta a szigetre, aki i.sz. 60-ban Málta partjainál hajótörést szenvedett. A kereszténység tehát igen régi gyökerekkel rendelkezik Máltán. Nem csoda, hogy a mediterrán nép egyik legnagyobb vallási ünnepe a húsvét. A szertartások a nagyhetet megelõzõ pénteken kezdõdnek. Vallettában és a többi településen körmenettel elmlékeznek meg Krisztus szenvedéseirõl.

 • Röszke

  Röszke község Szegedtõl délnyugatra, a Tisza gyálai holtága, valamint a Szerb országhatár között helyezkedik el.

  Településünk 1950-ben kapott önálló rangot, tehát fiatal település, mely 3600 ha-on terül el, lakóinak száma 2009 évben 3379 fõ. A hozzánk látogató turista vagy átutazó gyönyörködhet a klebelsbergi stílusú mûvelõdési házban, az elsõ és második világháborús emlékmûben, a római katolikus templom épületében, és a mai napig még fellelhetõ napsugaras oromzatú házakban.

 • New York kerületei: Bronx (5/4. rész)

  Bronx New York városának legészakibb kerülete, amely Bronx Countyval határos. A város öt kerülete közül ez az egyetlen, amelynek nagyobb része van szárazföldön, mint szigeten.

  A United States Census Bureau 2009-ös felmérése szerint a kerület lakossága 1 457 689 volt. Ha minden kerület önálló városnak számítana, akkor Bronx volna a kilencedik legnépesebb amerikai város. A népességben az 1960-as években csökkenés mutatkozott, majd ez újra növekedésnek indult. A legmagasabb népességet 1950-ben számlálták.

 • Gyászos év volt 2009 a belföldi turizmusban

  A válság erõsen látszik a belföldi turisztikai szektoron is: nyolc százalékkal kevesebb volt a vendégek és a vendégéjszakák száma, a szálláshelyek árbevétele pedig tíz százalékkal zuhant.

  A kereskedelmi szálláshelyeken 2009-ben a vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 8 százalékkal maradt el az elõzõ évitõl, a szálláshelyek árbevétele pedig folyó áron 10 százalékkal mérséklõdött - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

 • A második legnagyobb svéd város: Göteborg

  Stockholm után Svédország második legnagyobb városa 600 000 lakossal.

  Göteborgot 1621-ben alapították, német és holland tapasztalatok alapján csatornarendszerekkel, hiszen a település mocsaras talajra épült. Ennek megfelelõen sok híd, mindenhol jelenlévõ víz, és sok-sok halétterem jellemzi. Göteborg fontos tengeri kereskedelmi és hajózási központtá nõtte ki magát. Svédország legnagyobb hajógyára itt épült, ami jelentõs hatással volt a város iparára, gazdaságára majd száz éven keresztül.

 • Bol (Brac-sziget)

  Horvátországba menet, útközben elgondolkodhatunk azon, hogy a szárazföld több száz kilóméteres partszakaszán akarunk tábort verni vagy a nyaralást valamelyik kisebb - nagyobb szigeten ejtjük meg. Mindkét lehetõségnek vannak elõnyei és hátrányai, melyek a pénztárca megterhelésében, a víz hõmérsékletében vagy a látványban nyilvánulnak meg.

 • New York kerületei: Brooklyn (5/3. rész)

  Brooklyn New York City öt kerülete (Five Borough) közül az egyik, ez a város legnépesebb kerülete.

  Mintegy 2,5 millió lakosa van. 1898-ig önálló város volt, egy a hollandok által alapított kis településbõl, Breuckelen-bõl fejlõdött ki, ami a Long Island East River felõli oldalán állt és eredetileg a Hollandiai Breukelen városa után nevezték el. Habár már régóta New York City része, a kerületnek önálló városi karaktere van, szemben például Bronx-szal, ami inkább csak Manhattan meghosszabbítása észak felé.

 • Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfûrdõ

  Miskolc a honfoglalás korában létrejött település, mely ma már 192.000 fõs nagyváros, ennek megfelelõ történelmi emlékekkel, infrastruktúrával, kulturális hagyományokkal és eseményekkel, oktatási és tudományos háttérrel (Miskolci Egyetem). A nagyváros közvetlen szomszédságában (a városközponttól 7 km-re) található Miskolc-Tapolca üdülõhely, különleges mikroklímájával, helyi jelentõségû, védett parkjával, csónakázó tóval, s a gyógyhatású termálvíz vájta természetes üregek feltárásaira megépült Barlangfürdõvel. A üdülõhelyen közel 7 hektáros területû strandfürdõ (4500 m2-es vízfelülettel) is a nyári pihenését, szórakozását biztosítja az évente több százezer Miskolc-Tapolcára látogatónak.

 • Esztergom szépségei

  Esztergom szépségeiFekvése miatt a Dunakanyar legfelsőbb városának is szokták nevezni. A város az esztergomi érsek székvárosaként a római katolikus egyház magyarországi központja. Az esztergomi bazilika Európa egyik legnagyobb bazilikája, és egyúttal az ország legmagasabb épülete. Itt található az egyetlen épen maradt magyar reneszánsz kori épület, a Bakócz-kápolna. A városnak van a leggazdagabb egyházi kincstára az országban, ami világviszonylatban is kiemelkedő gyűjteményekkel rendelkezik. Esztergom területén egykor több vár és erődítmény állt.

 • Róma: Európa kulturális központja

  Róma: Európa kulturális központjaRóma Olaszország legnagyobb és legnépesebb városa. Az a város, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére való látványosságot vagy elfoglaltságot: számtalan műemlék, múzeum, étterem, bár, divatüzlet várja az idelátogatókat. A több ezer év alatt számos csodálatos templommal, szoborral, műkinccsel, épülettel, palotával, kerttel, szökőkúttal, és piazzával gazdagodott. Rómát leginkább egy hatalmas szabadtéri múzeumhoz hasonlítanánk, mely az emberi kultúra magasrendű alkotásainak kincstára.

 • Zalakaroson a Hotel Venus ideális hely a pihenésre

  Új, -családias hangulatú, exkluzív kiskastély stílusú szállodánk Zalakaroson, a Gyógyfürdõvel szemben, 100 m-re a strand bejáratától, nyugodt környezetben áll kedves vendégei rendelkezésére. Melegvizes medence, jacuzzi, szaunák (finn- és infra) fitness, biliárdterem asztalitenisz, tenisz, masszázs (gyógy, talpreflex, frissítõ, sport, valamint víz alatti és fogyasztó), gyógyászat, elektroterápia, akupunktúra, természetgyógyászat, szaktanácsadás segítik vendégeink pihenését és gyógyulását. További szolgáltatásaink, fodrászat, pedikûr, manikûr, Kozmetika, szolárium, lovaglás, hintózás, kerékpárkölcsönzés, pinceszer.

 • Málta

  A Földközi-tenger közepén, Szicília és Afrika között fekvõ Málta kis mérete ellenére változatos kulturális és turisztikai élményt nyújt az odalátogatóknak. Régi templomromok, tekintélyt parancsoló erõdök, középkori paloták, szûk utcák, hatalmas katedrálisok és a köréjük fonódó legendák tanúskodnak az ország gazdag múltjáról. A három lakott szigetbõl (Málta, Gozo, Comino) és sok kopár sziklából álló kis ország nemcsak mûemlékeivel, hanem természeti adottságaival is lenyûgözi az utazókat, a Földközi-tenger térségében keresve sem lehet búvárkodásra alkalmasabb öblöket, lagúnákat találni.

 • Dubaiban a kis-Louvre után kis-Lyon is épül

  Dubai felépítené a francia Lyon város mását, azután, hogy befejezi a világhírû párizsi Louvre alapján épülõ saját múzeumát - jelentette be pénteken a lyoni önkormányzat egyik munkatársa. A tervekben Lyon-Dubai város néven emlegetett településen lesznek európai kávézók, éttermek és mozik is. A terven dolgozó egyik francia szakember szerint Dubaiban nem Lyon pontos mása készül majd el, hanem a város jellegzetes hangulatát fogják lemásolni az utcák, terek és vendéglátóegységek kialakításával. Az arab-Lyon építésérõl szóló megállapodást a jövõ héten írják alá a dél-francia városban, az építkezés várhatóan 2012-ig tart majd.

 • Trendi hely lett mára az egykori NDK fõvárosából

  Ha a hetvenes években dönteni kellett, hogy Nyugat- vagy Kelet-Berlinbe mennénk, egyszerûnek tûnt a választás az elõbbi javára, s most 2005-ben is ugyanilyen egyszerû: az egykori Kelet-Berlin sokkal izgalmasabb és érdekesebb a nyugati résznél. A berliniek szerint városukat négy ízben építették újjá. Elõször a XIX. században, a német egyesülést követõen a Hohenzollernek szabtak új formát a Spree-parti birodalmi fõvárosnak. Majd jöttek a harmincas évek...

 • Isztambul: Európa és Ázsia határa

  Paloták, mecsetek és kincstárak az egykori birodalmak székhelyén, két kontinens kapujában, ezer mûemlék és kebabsütõ között. Isztambul nemcsak egy másik kultúrába, de a múltba is bepillantást nyújt.

  Egyszer úgyis el kell menni Isztambulba! Ez a város annyi szállal kötõdik a magyar történelemhez, és bár egy külön világot alkot, mégis olyan mértékben része az európai történelemnek és kultúrának, hogy gyakorlatilag mûveletlenségnek számít, ha valaki egy bizonyos kor felett még sosem járt itt.

 • Kefalonia

  A szigeten sajátos kultúra alakult ki, melyre hatással volt földrajzi fekvése, a nyugati hódítók hatása, ötvözõdve annak görög voltával és a bizánci hagyományokkal, mely kultúra a szigetet ért természeti csapások ellenére változatlanul fennmaradt. Ezt az örökséget tükrözik a hagyományos búcsúk és vigasságok, szerenádok és áriák, a harangtornyok és épületek architektúrája, a költészet és a népnyelv. A kefaloniaiak jeleskedtek az irodalom, a tudományok és mûvészetek területén. A történelembe, mint különc , szatáirára hajlamos, heves vérmérsékletû, szabadságszeretõ, az ismeretlen...

bohócdoktor vizit szja 1%