rss
 • A francia Riviera: Nizzatól Antibesig

 • Ki gondolná, hogy ez a parádés tengerpart, amely Franciaországtól szinte külön életet él, jó száz esztendeje téli pihenõhely volt, ahol a fagyok elõl menekülõ tehetõsebbek élvezték a különleges klíma gyógyító hatását. Azóta a francia Riviéra kinõtte magát, a mintegy ötven kilométeres, Mentontói Cannes-ig tartó partszakasz legendája sokkal nagyobb, mint fizikai mérete. Sokak számára az európai álomvilág színtere. A bájos, de jellegtelen San Remo, a kissé nyálas olasz slágerfesztiválok színtere ehhez képest tépett verébnek tûnik.

  Nem véletlen, hogy a nizzai repülõtérre folyamatosan érkezõ gépek ontják az utasokat. A repülõk szinte a fürdõzõk feje fölött fordulnak a leszállópálya irányába. Erre a szálloda tengerparti teraszán döbbentem rá, a pármai sonkát vágva nemcsak a naplemente, hanem a tízpercenként ereszkedõ repülõk is különlegessé tették az estét.

  Nizzába élmény megérkezni. Mit megérkezni: a sebességet visszafogva méltóságteljesen behajta­ni. A kékvérû, kétszer négy sávos, középen pálma­fáktól zöldellõ tengerparti sugárúton a Promenade des Anglais-n nem a luxuskocsiké, ha­nem a végeláthatatlan sorban haladó praktikus kö­zépkategóriájú járgányoké a terep. Az utcai autó­szalon mutatványát meghagyják Cannes-nak. Niz­za visszafogottan elegáns: több kilométer hosszú tengerparti betonszalagon sehol egy alkalmi bódé, sehol egy csecsebecse-árus. A sugárúton bankau­tomatákat se keressünk, azok az egy utcával bel­jebb kezdõdõ városi részen találhatók. Nappal a sétálóké, görkorcsolyázóké, joggingolóké a terep. Este pedig elegáns korzózás veszi kezdetét. Laza elegancia, éppen csak a sétapálca hiányzik. Ha megéheztünk, irány egy közeli kis étterem, ahol a boulevard legjobb salátáját és spagettijét tálalják, a fáradhatatlan olasz pincérnek pedig a teltház elle­nére is marad kedve viccelõdni. A kissé fülledt levegõn áll az ember a halvá­nyan megvilágított zenepavilon elõtt, lába veri a taktust, miközben a helybeliek vígan ropják a tán­cot. A tipikus francia karakterekbõl álló zenekar a harmincas évekre emlékeztetõ zenét játszik, a ke­züket hátuk mögött összekulcsoló párok - idõseb­bek és rocker-kinézetûek - lazán követik ritmust.

  A parti szakasz éke, a Hotel Negresco sem mérhetõ a tizenkettõ egy tucat hotelekhez: az Iparmûvészeti Múzeumhoz hason­lítható - ám annál nagyobb - épülete egy sarkon szerénykedik. A belépõ elé átlag feletti látvány tá­rul: akár egy keleti kastélyban a fehér és néger sze­mélyzet kék és piros, múlt századi fazon szerinti egyenruhában lesi a vendég kívánságát. Amíg a kivagyi Cannes a pénzesek felvonulóte­repe, addig Nizzában a kevésbé tehetõsek is gaz­dagnak érezhetik magukat. Persze csak addig, amíg az elsõ szupermarketbe, netán áruházba be nem tévednek. A francia Riviéra nem olcsó hely - egy szolid, kevés élvezetet rejtõ éttermi menü fe­jenként legalább háromezer forintot emészt fel - ám ez a vidék mégsem csak a pénztárca szerint osztja az élvezeteket.

  A promenádon átvágva a legkülönbözõbb em­berek igyekeznek a partra, saját strandrészt csak néhány hotel tart fenn magának. Az enyhe kanya­rulatú partszakasz keleti része korántsem fest biz­tató képet: nemritkán vízinövényeket, nejlonzacs­kókat sodor a víz. A Promenades des Anglais kö­zépsõ részétõl már tisztább körülmények között fü­rödhetünk, ha a nagyszervû kavicsokon átlépdel­ve a vízbe vetjük magunkat. A kõdarabkák kifelé is megkeserítik az ember életét, ám a törölközõre vagy szivacsra ledõlve már örülhetünk annak, hogy vizes testtel nem kell homokfürdõt is vennünk. A vízben viszont dupla az élvezet: háton úszva a rendszeresen érkezõ és távolodó repülõket is megcsodálhatjuk.

  Nagyjából fél óra alatt Mona­cóba, Monte-Carlóba is befuthatunk. Odafelé mindenképpen a meredek, ám a tengerre nézõ hegyi úton érdemes elindulni. Félóra alatt nagyjából ez a távolság is megjárható, és máris a hegyoldal sziklái elõtt épült luxus toronyházakkal körülvett városállam központjában vagyunk. Szinte természetes, hogy az utcán sétálva magyar hangot is hallunk: a kerékpározó apa éppen az évente egy­szer Forma-l-es pályaként funkcionáló utca titka­iról magyaráz.

  Monte-Carlo éppen olyan, mint ami­lyennek az ember elképzeli: fõúri. A Hotel de Paris­sal srégen átellenben elhelyezkedõ KASZINÓ 1, a Casino Monte Carlo - a merthogy szinte valamennyi hotelben mûködik valamiféle kaszinó - ideális te­rep arra, hogy valaki méltósággal merítse ki a bankszámláját. Kacskaringós utakon haladva a monacoi hercegi palota felé vehetjük az irányt. Igaz, Grimaldi dédapa vagy ükapa annak idején ármánnyal és csellel - magát szegény szálláskérõnek kiadva - hatolt be a palo­tába, erkölcsi fenntartásainkat nem félretéve még­iscsak érdemes megnéznünk, hol is laknak Mona­co urai. A hegytetõn el­helyezkedõ rendezett és nett minivárost körülvevõ falakról fenséges látvány nyílik az égkék tenger­re, a Cannes-inál is nagyobb jachtokra, cirkálókra, a szemközti domboldal felhõkarcolóira. A baloldali külsõ várfal melletti kertben különleges virágok, buja növényzet igazolja a kertészek fantáziáját és szakértelmét.

  Nizzából Cannes felé is vehetjük az irányt. Ha a pénzt nem sajnáljuk, mehetünk autópályán is, de az Antibes-on átvezetõ tengerparti utat nappal sem szabad kihagyni. Talán meglepõdik az olvasó, de Cannes-ban egy hírességgel - filmcsillaggal, énekessel, tõzsdeguruval. - sem találkoztam. A csillagok szezonja nem a nyár, hanem a tavaszi filmfesztivál ideje. Ilyenkor a baráti, szovjet mérnökök által meg­tervezett szakszervezeti mûvelõdési házra emlé­keztetõ - a köznyelv által csak bunkernek nevezett - filmpalota lépcsõinek vörös szõnyege benépesül és a büfésnõ kipirulva elalél, ahogy Alain Delon egy croissont rendel teával. Hogy a film minden év­szakban üzlet, azt a teljesen arany színûre festett pantomimes példája is bizonyítja, aki a palota mel­lett egy aranyszínû dobozra állva, fején aranycilin­derrel mozdulatlanul állt és idõnként egy arany szí­nü felvevõgépet tekert meg. Cannes szép hely, ám igencsak fel kell dobnia a sminket és az ékszere­ket annak, aki fehér nadrágban grasszáló öreg amerikai milliomosokkal, vagy az ex szovjet fiúkkal teli fekete Mercedest követõ, cabrioletben ülõ le­ánykákkal akar lépést tartant.

  A szûk, egysávos La Crotsette-n, a helyi mint Champs-Elysées-en szinte egymás torkát elharapva állnak a nagy luxushotelek. Közülük is kiválik a méltóságteljes Carlton Hotel, melynek iker kupolá­it a La Belle Epoque vezetõ kurtizánjának, La Belle Otero kebleirõl mintázták. Otero szeretõinek végtelennek tûnõ listája olyan, mint egy nemzetkõ­zi királyt ki-kicsoda: N. Miklós orosz cár, VII. Edward angol király, a belgiumi II. Leopold, a spa­nyol XII. Alfonzo, ll. Vilmos német császár és végül - de nem utolsó sorban - Reza sah Iránból.

  Mostanában a Carltont - amelynek bejáratánál leg­alább egy Bentley-t vagy Jaguárt mindig találha­tunk - elárasztó vendégek többsége közel-keleti, akik maguk után vonszolják fekete köntösös, lefá­tyolozott asszonyaikat.

  1834-ben Cannes - ahol a cukkínibõl ma is fan­tasztikus helyi specialitást készítenek rizzsel, par­mezánnal, baconnal és tojással - még csak egy kis halászfalú volt, amikor Lord Brougham, Anglia va­lamikori nagyköveteként az elsõ külföldi rezidensi­ét, egy igazi olasz stílusú villát építtetett. A Villa Eléonore-ba-az otthoni gyep iránti nosztalgiából­ minden évben Angliából hozatott friss fûmagot. A város a századfordulón már az elõkelõ párizsi ne­gyedek kihelyezett tagozatként szolgált. Cannes-t még ma is a partszakasz legtekintélyesebb lakhe­lyeként emlegetik. Itt fakadt ki az író, Maupassant: „Hercegek és hercegek, mindenütt hercegek " - : kiáltotta kissé csalódottan, miközben csinos höl­gyek után kajtatott. A Croisette-en lejjebb haladva találjuk a város másik híres szállodáját, a geometrikus, kissé merev homlokzatú Martinez Hotelt, melyet 1919-ben épí­tettek. Mai arculata a húszas évek iránti nosztalgiá­nak köszönhetõ. A rekonstrukció során az eredeti arculat az Art Decoval keveredett: így kerülhettek a szálloda dekorációi közé Erté reprodukciók (futu­risztikus, elvont stílusban alkotó mûvész) mellé le­opárdbõr utánzatok. A recepció pultjában álló hölgy a megdöbbent kérdésre ennyit válaszol: „Az ameri­kaiak kedvelik a leopárdbõrt.”

  Vissza felé Antibes felé vehetjük az irányt. A helikopter-leszálló mellett elhaladva végigfürkészhetjük a tengerparti napozóágyakat s a vízben horgonyzó jachtokat, és hamarosan egy olyan - a leghangulatosabb krak­kói, prágai, párizsi negyedeket idézõ - tengerparti kisvárosba érkezhetünk, ami bizonyára minden mûvészember szerelmét fellobbantaná.

  Magyar memento: világhírû karmesterünk, nehány éve el­hunyt Sir George Solti gyakran töltötte itt az idejét. A városfal elõtti porfelhõbõl még könnyen arra következtetünk, hogy valami disneylandos, szent­endrés álmulatság dúl a falak mögött. De örömünkre s megelégedésünkre tévedünk. A sárgás fényû olykor sikátorszélességû ut­cácskákban sorakozó, egytõl egyig megnyerõ kül­sejû éttermek, a hangulatos pultok és üzletek egy elfelejtett, emberi léptékû világot idéznek. Olyan idõszakot, amikor még nem az egyenételeket kila­pátoló, fapofájú turistakopasztó pincéreké és ven­déglátóhelyeké volt a világ.

  A bûbájos utcácskákon bandukolva a kíván­csiskodó elõtt az egymás falának feszülõ házak, la­kások többsége szemérmetlenül feltárja belsõ tit­kát. A külsõ várfalhoz érkezve a kék tengerre pil­lanthatunk, vize évszázadok óta rendületlenül nyal­dossa a kõsziklákat. A hegyoldalról leballagva eltûnõdhetünk azon, hogy a franciákat lehet szeretni, vagy nem szeret­ni, egy biztos: élni, azt tudnak.


 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Drezda a mûvészetek városa

  Zene- és mûvészetkedvelõ városként Drezda mindig is nagy tekintélynek örvendett Európában.

  Ám nemcsak megtekinthetõ mûkincseivel érdemelte ki e rangot - a Grünes Gewölbe évszázadok alatt felhalmozott drágaságaival, Raffaello Sixtusi Madonnájával, a Die Brücke expresszionista mûvészcsoport gazdag örökségével -, hanem magas zenei kultúrájával a zenei turizmus úttörõjévé vált. Hétszáz éves hagyományai vannak a híres templomi kórusnak, a Kreuzchornak, és nem kevésbé híres a Semperoper zenekara sem.

 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park

  A Balaton-felvidéki Nemzeti Park változatos tájaira hívjuk, ahol mindenki élményekkel teli napokat tölthet el. Barangoljon az Európa Diplomával kitüntetett Tihanyi-félsziget gejzírkúpjai között, lesse meg a selyemgém mindennapjait a nemzetközi hírnevû Kis-Balaton berkeiben, vagy hallgassa meg a Szent György-hegy bazaltorgonáinak „hangját”, mely évmilliók üzenetét adja át. Szeretettel várjuk túráinkon, rendezvényeinken, bemutatóhelyeinken és tanösvényeinken. A nemzeti park a Balaton északi partján húzódik 1-15 km szélességû sávban.

 • Szanaa, a minaretek városa

  San'a egész óvárosa mûalkotás. Négyezer háza között nincs két hasonló. Különbözõk az emeletek, a tetõkertek mellvédjei és a homlokzatok stukkódíszítményei. Mindazonáltal a legnagyobb változatosságot az ablakok kiképzése mutatja: kerek, négyszegletû, ívelt vagy éppen rozetta alakúak. Némelyik filigrán rács mögött rejtõzik, s a legrégibbeken üvegtáblák helyett még vékony alabástromlapokon át szûrõdik be a fény. A házak homokkõbõl és a jemeni felföldre jellemzõ barnás színárnyalatú nyers agyagtéglából épültek.

 • Érdekességek, látnivalók a nyugat-csehországi régióban

  2. Látnivaló nyugat-csehországi régió:
  Franti¹kovy Láznì


  A fürdõt 1793-ban dr. Bernhard Adler chebi orvos kezdeményezésére alapították egy õsi gyógyforrás helyén.

  A XVIII. század végérõl és a XIX. század elsõ felébõl származik a település jellegzetes fürdõvárosi építészete – a klasszicista és empire stílusú épületek, pavilonok, parkok és egyházi mûemlékek.

 • Utazás egy másik Irakba

  Újra feltûnnek a nyugati tévécsatornákon az iraki országimázs filmek és reklámhirdetések, amelyben egy "másik Irakról" igyekeznek meggyõzni a turistákat. A "The Other Iraq" nevû, az Egyesült Államokban futó kampány tulajdonképpen az északi kurd területek biztonságát és szépségét hivatott megismertetni a világgal. Életképes ötleteink vannak - mondta Nimrud Youkhana, kurd idegenforgalmi miniszter, aki az új intézményben 417 alkalmazottal a nemzetközi kapcsolatok erõsítésén fáradozik.

 • Spanyolország üdülõparadicsomai

  Az ibériai félszigetbõl Spanyolország 3150 km tengerpartot mondhat magáénak. A keleti és déli part a Földközi tenger medencéjében, illetve gibraltártól keletre az Atlanti óceán partjainál igazi vízi paradicsom. A több, mint 1100 km-es északnyugati óceáni part Portugália és a Vizcayai öböl között azonban - bár több szép strandja van - meg sem közelíti a Földközi tengerit. Ennek oka részben az, hogy kiesik a fõ turista útvonalakból részben pedig az óceán hatalmas víztömegének...

 • SZIN 2016: Szeged nyárvégi ütős fesztiválja

  SZIN 2016: Szeged nyárvégi ütős fesztiváljaSzeged igazi fesztiválváros. A Szegedi Ifjúsági Napok a nyárvégi időszak legszimpatikusabb fesztiválja. Zenekarok, világsztárok, dj-k sokasága a Tisza partján igazi turisztikai vonzerő Szegeden. Most kaptuk a hírt, hogy tucatnyi fellépővel bővült a Szegedi Ifjúsági Napok kínálata: a ma reggel bejelentett nevek között olyan világsztárok is szerepelnek, mint a német Milk & Sugar vagy a svéd Aaron Chupa. A hazai élvonalból már biztosan Szegeden búcsúztatja a nyarat Pixa, Newik, Sterbinszky, Julia Carpenter és a Drop the Cheese is.

 • Utazás a barlangba

  A Mátyás-hegyi-barlangrendszer hazánk második leghosszabb barlangja. Ha ellátogatunk ide, igazán különleges pár órában lehet részünk. Nemcsak a barlang szépsége miatt, de azért is, mert itt nincsenek kiépített utak, és világítás, hanem csúszva-mászva, valódi kalandok között, mégis biztonságban fedezhetjük fel a föld mélyét. Tegyen egy kalandtúrát a föld alatt. Családoknak, baráti társaságoknak közös idõtöltéshez, céges csoportoknak csapatépítéshez, gyerekcsoportoknak osztálykiránduláshoz - sokféle társaságnak ideális programot nyújthat a Mátyás-hegyi-barlangrendszer.

 • Kolumbia: Csábító és kockázatos

  Az ország utazás és ott tartózkodás szempontjából "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtõ további országok és térségek" kategóriájába tartozik.

  Az ország területének jelentõs részét jelenleg három illegális fegyveres szervezet, a Kolumbiai Forradalmi Erõk (FARC), a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) és az Egyesült Önvédelmi Erõk (AUC) tartja ellenõrzése alatt. Az általuk elkövetett erõszakos cselekmények és emberrablások magas száma miatt az ország külföldi turisták számára a nagyvárosokat (Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena) kivéve nem tekinthetõ biztonságosnak.

 • Kemeneshõgyész

  Kemeneshõgyész község a Dunántúlon, a Kisalföld szélén, a Kemeneshát, a Kemenesalja és a Marcal-medence találkozásánál fekszik. Veszprém megye északnyugati részén helyezkedik el.

  1951 elõtt Vas megyéhez tartozott. Északról Magyargencs, délrõl Szergény, délkeletrõl Békás és Mezõlak, nyugatról Kemenesmagasi határolja. Csaknem teljesen sík, kavicsos dombháton és a Marcal árterébõl kiemelkedett homokszigeten, teraszokon szántóföldek, akácosok, rétek váltakozva terülnek el.

 • Mallorca

  A szigetcsoport legnagyobb tagja, fõvárosa Palma de Mallorca mely egyben az egész Baleárok fõvárosa is. Palma és Manacor a Baleárok két legnagyobb települése.

  Északkeleten a Bahia del Alcudát, délnyugaton pedig a Bahia del Palmát találhatjuk. Sierra de Tramontana hegyvonulata óvja a szigetet az északi szelektõl és ott találhatók sziklás hegyfokok és az északnyugati part szirtjei. A szigeten mindenbõl található egy kicsi: széles vagy kisebb öblök, teraszos hegyoldalak, tömegek, felhõkarcolók és nyugalom.

 • Aruba

  Aruba egy 33 kilóméter hosszúságú sziget a Karib-tenger déli részén.

  Hollandia fennhatósága alatt áll, ahogy az adminisztrációt is õk kezelik. A legtöbb karibi területtõl eltérõen Aruba-nak száraz éghajlata van, és kaktuszokkal benõtt tájai. Itt bátran álmodozhatunk véget nem érõ napsütésrõl és gyönyörû tájakról, lélegzetelállítóan kék és kristálytiszta óceánról, fehér, homokos tengerparttal. Ez a hely az egyik legmegfelelõbb arra, hogy ide szervezzük a családi vakációt, esküvõt vagy a mézesheteket, vagy akár egyszerûen csak elvonuljunk a megszokott otthontól egy másik, színes világba.

 • Isztambul: Európa és Ázsia határa

  Paloták, mecsetek és kincstárak az egykori birodalmak székhelyén, két kontinens kapujában, ezer mûemlék és kebabsütõ között. Isztambul nemcsak egy másik kultúrába, de a múltba is bepillantást nyújt.

  Egyszer úgyis el kell menni Isztambulba! Ez a város annyi szállal kötõdik a magyar történelemhez, és bár egy külön világot alkot, mégis olyan mértékben része az európai történelemnek és kultúrának, hogy gyakorlatilag mûveletlenségnek számít, ha valaki egy bizonyos kor felett még sosem járt itt.

 • Taiwan (Kína)

  Tajvan egy csendes-óceáni sziget Kína partjaitól kb. 200 km-re délkeletre. A szigetet északról a Kelet-kínai-tenger, keletrõl a Fülöp-tenger, délnyugatról a Dél-kínai-tenger határolja. Tajvan keleti része hegyvidék, mely a szigetnek kb. kétharmadát foglalja el, nyugat felé síkság terül el. Tajvan szigete napos tengerpartokat, erdõkben gazdag hegyeket, csendes vidékeket kínál. A kínai és japán örökségbõl származó templomok és mûemlékek keverednek a felhõkarcolókkal a városokban, amelyek hajnalig mozgásban vannak.

 • Nemcsak a húszéveseké az utazás

  A teljes népesség 73 százaléka nem volt üdülni az elmúlt 12 hónapban, az 50 éven felüli korosztályban ez az arány 80 százalék, a 65 felettiek esetében pedig 87 százalék. Mégis, az 50 felettiek 23 százaléka tervez üdülést - mondta 50+ utazási kiállítás szervezõje. Számítani kell tehát az ötven év feletti korosztállyal és korosztályra. Az 50 év felettiek legnagyobb arányban Magyarországon töltöttek el legalább 5 napot üdülés céljából. Kedvenc külföldi úti céljuk: Ausztria, Olaszország, Görögország, Románia és Horvátország - idézték a szerdai tájékoztatón az egyik közvéleménykutató cég felmérését.

 • Extrém szálláshely Svájcban

  A svájci Wallis régióban található Chablais-Portes du Soleilben egy elegáns sátortábor várja a síelõket. A Whitepod cég által kialakított bolondos szálláshely közvetlenül a Villars-Gryon síterület közepén található. A szálláshelyeket építtetõ, ökoturizmus terén tevékeny cég kizárólag újrafelhasználható anyagokból építette és rendezte be a fa talapzaton álló sátrakat; többek között fatüzelésû kályha és petróleumlámpa teszi hangulatossá a belsõ teret. A sátrakban megszálló vendégek a síelésen túl a hótalpas túrázást, jégfalmászást és...

 • Élményben Utazunk! – Pest Megye

  Pest megye, mely körülöleli Budapestet, fontos szerepet tölt be e kis országban. Akár kirándulni, pihenni, sportolni, múzeumba menni, kulturális programokon részt venni, fürdõzni szeretne – bármit megtalál.

  Sokaknak azonnal a Dunakanyar jut eszükbe, melyen nem is kell meglepõdni. Érdemes egy- vagy akár többnapos túrát tervezni e festõi tájra, mely minden évszakban a maga sajátosságaival együtt gyönyörû. A Pilisben megismerkedhet az egyedülálló növényvilággal, csodálatos ösvényeket barangolhat be akár gyalogszerrel, akár kerékpárral, egyénileg vagy szervezett túrák keretein belül.

 • A legnagyobb vidéki ötcsillagos hotel

  A legmagasabb színvonalú, öt csillaggal jelzett szállodák eloszlása meglehetõsen egyenlõtlen Magyarországon. A legtöbb Budapesten található, de még ott is furcsa módon, egy kerületben öt, s egymás tõszomszédságában kettõ is mûködik. Vidéken csak néhány. Közülük a legnagyobb nemrég kezdte meg mûködését Debrecenben a város legszebb helyén, a Nagyerdõ kapujában. Amikor Szûcs Jánost, a Hotel Divinus igazgatóját arról kérdeztük, nem túl merész-e az ország gyengébb vásárlóerejû felében lévõ cívisvárosban ötcsillagos hotelt nyitni, határozott nemmel válaszolt.

 • Kefalonia

  A szigeten sajátos kultúra alakult ki, melyre hatással volt földrajzi fekvése, a nyugati hódítók hatása, ötvözõdve annak görög voltával és a bizánci hagyományokkal, mely kultúra a szigetet ért természeti csapások ellenére változatlanul fennmaradt. Ezt az örökséget tükrözik a hagyományos búcsúk és vigasságok, szerenádok és áriák, a harangtornyok és épületek architektúrája, a költészet és a népnyelv. A kefaloniaiak jeleskedtek az irodalom, a tudományok és mûvészetek területén. A történelembe, mint különc , szatáirára hajlamos, heves vérmérsékletû, szabadságszeretõ, az ismeretlen...

 • Bosznia-Hercegovina

  Bosznia-Hercegovina a Délkelet-Európában, a Balkán-félsziget nyugati felén fekszik. Az ország 1992.-ben függetlenné vált, az ott található etnikumok a szerb, bosnyák és a horvát.

  Eme ország kulturálisan egyedülálló terület Európában, mivel történelmét négy valláshoz tartozó nép, a római katolikusok, muszlimok, ortodoxok és zsidók alakították. Bosznia-Hercegovina a túlnyomóan keresztény Európa egyik olyan országa, amely területén õshonos muszlim népnek (a bosnyákoknak) ad otthont.

 • Szkopje

  Az "igazi" sopszkasaláta Szkopjéban kapható - legalábbis ezt bizonygatja a pincér a Macedónia téren, a városközpont egyik teraszán. Külsőre egy görög saláta, sajttal koronázva, de szerbesen sült paprikaszeletekkel, méregerős pirospaprikával és két fél tojással koronázva. Igazi szkopjei találmány: egy kicsit görög, egy kicsit török, egy kicsit délszláv, mégis valami egyéni és különleges. Szkopje a kultúrák válaszútján található, de egyéni íze van.

 • Spanyolország rejtett kincse

  Aragónia fõvárosa, Zaragoza többnyire kiesik a turisták spanyolországi útjából, pedig érdemes hosszabb kitérõt is tenni ebbe az izgalmas városba! A Barcelona-Madrid vasútvonalon fekvõ Zaragoza ideális megálló: elég nagy ahhoz, hogy legyen benne sok látnivaló, és elég kicsi ahhoz, hogy jól érezzük magunkat e kedélyes városban.

  Zaragoza neve a római Caesaraugusta, azaz Augustus császár névbõl ered. Ebbe a provinciába már az i.e. 14.században 25 ezren vándoroltak. A muzulmán idõkben Al-Andaluz északi határvidékének fõvárosa lett.

 • San Francisco: nemzetek és kultúrák találkozása

  San Francisco sajátos életérzése nemzetek és kultúrák együttélésének eredménye. Talán éppen ezért lett a város az ötvenes évek beatnemzedékének és a hatvanas évek hippinemzedékének központja.

  Ma a közeli Szilícium-völgy komputerértelmisége és a világ minden részébõl idesereglett homoszexuálisok festõi lakó- és találkozóhelye. San Francisco egy 50 kilométer hosszú félszigeten fekszik a San Franciscói- és a San Pablo-öblök közötti Golden Gate tengerszoros déli oldalán. E tengerszoros fölött ível át a világ legcsodálatosabb függõhídja, a híres Golden Gate Bridge.

 • Bükki Nemzeti Park

  A környezetébõl szigetszerûen kiemelkedõ Bükk hegység délrõl nézve átmenet a Kárpátok össze-függõ magas gerincei felé, északról jõve, pedig az Alföld laposságának elõfutára. Itt alakult meg 1977. január 1-én 38 774,6 hektár védett területtel hazánk sorrendben harmadik, ugyanakkor elsõ hegyvidéki nemzeti parkja. A hegység legjellegzetesebb, legegységesebb része az átlagosan 800 méter magas Bükk-fennsík. A hegyi rétekkel tarkított bükkösökkel és lucfenyvesekkel borított karsztplató enyhén hullámos felszínét alacsony bércek, a közöttük lévõ töbörmezõs karsztvápák és víznyelõ töbörsoros völgyek, víznyelõk, a mélyben zsombolyok és barlangok teszik különlegessé.

 • Hearst Tower - Ökofelhõkarcoló New Yorkban

  A Hearst Tower az elsõ New York-i felhõkarcoló mely megkapta a LEED arany minõsítését az USGBC-tõl (US. Green Building Council), amikor megnyitotta kapuit tavaly.

  A behemót építéséhez felhasznált vas 80 százaléka újrahasznosított anyagokból készült. A belsõ terében a lépcsõk és a mennyezet szintén újra felhasznált alapanyagokból lettek kialakítva. A gyémántforma felépítés nem csak a látvány kedvéért van, az átlós rácsozathoz kevesebb vasgerenda felhasználására volt szükség.

 • Mexikó két csodálatos üdülõközpontja

  Acapulco kikötõváros a mexikói Guerrero államban.

  A Csendes-óceán partján fekszik, a világ legpompásabb kikötõinek egyike, melyben 500 hajó biztonságban horgonyozhat egymás mellett. A közelben fekszik San-Diego erõdje.

  Az égalj forró és egészségtelen; kisebb földrengések nem ritkák, két jelentékenyebb földrengés (1779 és 1837) a várost csaknem teljesen összerombolta. 4000 (többnyire indus) lakossal.

 • Dublin

  Talán meglepõen hangzik, de az ír fõváros és Magyarország egy igen jelentõs irodalmi kapcsolatot mondhat magáénak: Leopold Bloomot, James Joyce Ulyssesének kóbor semmittevõjét, aki Szombathelyen látta meg a napvilágot Virág Lipót néven. Ma akár Joyce-túrára is indulhatunk Bloom lábnyomait követve, felkeresve az irodalmi hõs 24 órás képzeletbeli kocsmajárásának színhelyeit Dublin lenyûgözõ városában, ahol az írók és az ital egyaránt meghatározó szerepet játszanak.

 • Sea Life akvárium Olaszországban

  Verona - Verona közelében, a Gardaland vidámparkban épült fel a brit Sea Life elsõ olaszországi akváriuma.

  A 15 millió euróba (3,5 milliárd forint) került létesítmény 19 ezer négyzetméteres területen mutatja be a vízi világ sokféleségét. A kétemeletes akváriumban ötezer halféleség úszkál. Külön medencékben látható a Po folyó déltájának és a Garda-tónak a gazdagsága.

 • New York kerületei: Manhattan (5/2. rész)

  Manhattan szigete 21 km hosszú és legszélesebb részén 3,7 km széles. Déli és északi csücske kivételével utcaszerkezete teljesen merõleges rács-szerkezetû, követi a Hudson folyó partvonalát.

  A Hudson folyóval párhuzamos utcák a sugárutak (Avenue), a merõlegesek az utcák (Street), többségük csak számot visel, az Avenue-k számozása az East Rivertõl felfelé emelkedik 1-tõl 12-ig (közöttük van néhány más sugárút is ami csak nevet, néhány más nevet és számot is visel), a házszámok délrõl emelkednek.

 • Namíbia

  Namíbia varázsát a szomszédos Dél-Afrikában jól ismerik, ám a kívülállók még csak most kezdik felfedezni sivatagjait, tengerpartját, bozótjait és az itt megtapasztalható határtalan szabadságot. Namíbia 1990-ben vált függetlenné, addig német, majd dél-afrikai gyarmat volt. Természeti kincsekben gazdag területével, modern infrastruktúrájával és tradicionális kultúrájával Namíbia elbûvöli az idelátogatókat. A Namíbiai-sivatagról azt állítják, hogy a világ legkorábban kialakult sivatagja.