2024.05.22. - Júlia, Rita

Ez volt a Torkos Csütörtök 2011

2011-ben, hatodik alkalommal is nagy sikert aratott a Torkos Csütörtök akció: mintegy 200 ezer vendég torkoskodott 1200-nál is több hazai étteremben. Vendég és vendéglátó egyaránt megszerette az akciót, a vendéglátóhelyek a forgalom hosszú távú növekedésében bíznak. A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységét, a hirdetéseket, a honlapot, a foglalási lehetõséget stb. jónak, ösztönzõnek értékelik az éttermek. A résztvevõk túlnyomó többsége jövõre sem akar kimaradni, és sokan igénylik a hasonló, alaposan kidolgozott és sikeresen megvalósított akciókat.
bohócdoktor vizit szja 1%

100-ból 73 részt vevõ étterem vidéki volt

A válaszadó éttermek 27,2%-a Budapesten, 54,4%-a vidéki városokban, 18,4%-a pedig egyéb településen várta a vendégeket. Ezek az arányok teljesen megegyeznek a 2010-es eredményekkel. 2011-ben, akárcsak 2010-ben, az éttermek csaknem negyede elsõ ízben csatlakozott az akcióhoz. A korábban is csatlakozó éttermek közül 2006-ban 25,3% volt már részese az akciónak, 2007-ben 36,3%, 2008-ban 57,8%, 2009-ben 72,5%, 2010-ben pedig 89,4% kapcsolódott a Torkos Csütörtök akcióhoz.

A „tapasztalt” éttermek mintegy fele számolt be arról, hogy a korábbi akciók hatására bõvült a vendégkörük, vagyis az akció iránt érdeklõdõ vendégek máskor is felkeresték õket.

Átlagosan 164 torkoskodót fogadtak az éttermek, tízbõl nyolcan elõzetesen bejelentkeztek

A Torkos Csütörtök ismertségét, a promóció eredményességét jelzi, hogy a vendégek többsége – 85,9%-a – az étterembe érkezéskor már tudott az akcióról. A vendéglátóhelyek jelentõs része 100%-os vagy közel 100%-os ismertségrõl számolt be.

Egy válaszadó étterem átlagosan 164 fõt látott vendégül Torkos Csütörtökön, de természetesen ebben igen nagy eltérések voltak. A részt vevõ éttermek számát figyelembe véve, az MT Zrt. becslése szerint 2011. március 10-én összesen körülbelül 200 ezren torkoskodtak. Az éttermek munkáját is könnyíti, hogy a vendégek több mint 80%-a elõzetesen asztalt is foglalt. 2011-ben valamivel többen érkeztek foglalás nélkül, mint 2010-ben.

Jóval kedvezõbb forgalom és bevételek

Az étteremtulajdonosok túlnyomó többsége kedvezõ forgalomi adatokról és a vendégek pozitív visszajelzéseirõl számolt be. Minden 100 étterembõl 73 jóval kedvezõbb, további 23 kedvezõbb vendégforgalomról adott számot, mint ahogy ez egy – átlagos – márciusi napon várható. A realizált bevételek tekintetében – a nyújtott kedvezmények ellenére is – pozitívan nyilatkoztak: az éttermek 41,6%-a számára a bevételek jóval kedvezõbben, további 44,0%-a számára kedvezõbben alakultak ezen a napon. A kedvezõ vendégforgalomról és bevételrõl beszámoló éttermek aránya összességében nem változott 2010-hez képest. Teltház miatt az éttermek 63,6%-ának kellett visszautasítania vendégeket Torkos Csütörtökön.

Elégedett vendégekrõl számoltak be az éttermek

A fogyasztói visszajelzések, amelyekrõl az éttermek negyede számolt be, döntõen pozitívak voltak. A vendégek jó kezdeményezésnek tartják a Torkos Csütörtököt, és – bár ez egy naphoz kötõdik – szívesen vennének igénybe hasonló kedvezményeket az év más napjain is. Az ételek és italok mellett általában a kiszolgálással is elégedettek voltak a vendégek. (Néhány étterem ezt saját kérdõíves felméréssel vizsgálta.) Negatívumokról alig-alig szólnak az éttermek válaszai, mindössze a hosszabb várakozási idõt említették páran.

A vendéglátóhelyek többsége a Magyar Turizmus Zrt.-tõl értesült az akcióról

A résztvevõk 51,7%-a a Magyar Turizmus Zrt. közvetlen megkeresése révén, 11,1%-a pedig az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságain keresztül értesült az akcióról. Az akciót hirdetõ honlapok közül a Magyar Turizmus Zrt. által mûködtetett www.menjunkenni.hu oldal bizonyult a legsikeresebbnek (42,7%). A menjunkenni.hu honlapot szinte az összes válaszadó (96,2%) megfelelõnek találta. A szakmai sajtónak és a Metró Kereskedelmi Kft. tájékoztatóinak is sokat köszönhet az akció.

Az éttermek fele saját csatornáin is hirdette az akciót

A Torkos Csütörtök akciót a Magyar Turizmus Zrt. megfelelõnek ítélt promóciója (93,1%) mellett, akárcsak 2010-ben, a válaszadó éttermek fele (50,9%) önállóan is hirdette. A vendéglátóhelyek leggyakrabban saját honlapot, helyi médiumokat (nyomtatott sajtó, TV), szórólapot, figyelemfelkeltõ/megállító táblát, saját plakátot, direct mail akciót és online hirdetést használtak. Volt, aki egész éves gasztronómiai sorozatának keretébe illesztette az akciót, többen pedig a közösségi oldalakat emelték ki, illetve a törzsvendégek személyes értesítését.

Az éttermek a vendégkör bõvülésében bíznak

Az akciót közvetlenül követõ napok forgalomnövekedésében a válaszadók 36,4%-a bízik, a hosszú távú hatásban, vagyis a vendégkör bõvülésében 62,0%-uk.

A többség szívesen részt venne hasonló akcióban máskor is

Az éttermek a jövõben is szívesen csatlakoznának a Magyar Turizmus Zrt. marketingakcióihoz: minden 100 válaszadó étterembõl 92 a jövõben is szívesen venne részt hasonló akcióban. Az éttermek többsége nyereséggel zárta a napot, és azok számára is, akik ezen a napon kisebb nyereséget realizáltak, ezt kompenzálja az étterem megjelenése a különbözõ promóciós felületeken.

A felmérés lehetõséget adott arra is, hogy az éttermek egyéb észrevételeiket és javaslataikat is megosszák. Ezek nagy része a – vendégek által már megismert, elfogadott – szabályokkal kapcsolatos: lehessen menüt kínálni; csak az ételekre vonatkozzon az 50%-os kedvezmény; kisebb legyen a kedvezmény. Mások éppen a szigorúbb szabályoktól várják az akcióba vetett fogyasztói bizalom megerõsítését. Néhányan jelentõsebb beszállítói kedvezményt és az MT Zrt.-tõl nagyobb promóciós támogatást várnának. Egy-két válaszadó a vendégek „szemléletformálását” is fontosnak tartaná: ha lefoglalják az asztalt, és mégse jönnek el, ezzel másoktól veszik el a lehetõséget. Voltak olyan javaslatok is, amelyek – dicsérve a kezdeményezést – hasonló (például kifejezetten a cukrászdákra vonatkozó, vagy gyerekeknek szóló) akciók kidolgozására irányultak, és végezetül voltak, akik a Torkos Csütörtöknek köszönhetõ szájpropaganda jelentõségét emelték ki.