2021.01.18. - Piroska

Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig

A Magyar Nemzeti Galéria új idõszaki kiállítása azt mutatja be, hogy a francia fauve-ok (vadak) festészete hogyan inspirálta a magyar mûvészetet, s hogyan született meg abból egy új, hazai modern stílus.
bohócdoktor vizit szja 1%

A mûvészet történetében a fauvizmust az elsõ jelentõs 20. századi modern mozgalomként tartják számon, jóllehet az ide sorolt mûvészek nem nagyon tartottak össze. Közülük többen még tagadták is, hogy ilyen mozgalom egyáltalán létezett. 1905 körül Henri Matisse vezetésével egy csoport fiatal mûvész az erõteljes színek, vakmerõ ecsetkezelés, könnyed vonalvezetés alkalmazásával forradalmasította az európai festészetet. A francia kritika az 1905-ös párizsi Õszi Szalonon szereplõ, az új stílust követõ mûvészeket - Henri Matisse-t, André Deraint, Maurice Vlamincket és társaikat - nevezte fauve-oknak, azaz vadaknak, mûvészetüket pedig késõbb fauvizmusnak.

A magyarok közül többen magukévá tették ezt a stílust, elsõsorban azok, akik hosszasan idõztek Párizsban, leginkább Berény Róbert és Czóbel Béla. Mások késõbb Matisse közvetlen tanítványai lettek, mint Perlrott Csaba Vilmos és Bornemisza Géza.

A magyar mûvészek francia kollégáikkal együtt tanultak a korszak kedvelt magániskoláiban, látogatták a galériákat és a gyûjteményeket, és rendszeresen részt vettek a párizsi szalonok tárlatain. A fiatalok, akik a telet a párizsi akadémiák festõállványai elõtt töltötték, nyaranta a nagybányai mûvésztelepre, Nyergesújfalura vagy Budapestre visszatérve új festõi szemléletet honosítottak meg. Mûveik hamarosan megjelentek a budapesti kiállítótermek falain, és hatással voltak az idõsebb nemzedék számos tagjára, például Iványi Grünwald Bélára és Csók Istvánra is.

A magyar Vadak, bár ilyen néven nem formálódtak csoporttá, virtuálisan mégis egy szellemi közösséget alkottak. A kiállítás azokat a mûvészeket mutatja be, akik a 20. század eleji irányzatok, elsõsorban a fauvizmus nyomán a magyar festészetben új szín- és formakultúrát teremtettek. A friss színek és szokatlan harmóniák keresése közben elsõként léptek túl a hagyományos, naturalista alapú természet- és mûvészetszemléleten, és utat nyitottak az avantgárd tendenciák felé is.

A mintegy 250 mûvet felvonultató kiállítás anyagát francia, svájci és magyar múzeumok anyagából, valamint hazai, európai és amerikai magángyûjteményekbõl válogatták össze a szervezõk. A tárlaton többek között Berény Róbert, Bornemisza Géza, Czigány Dezsõ, Czóbel Béla, Galimberti Sándor, Iványi Grünwald Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Nemes Lampérth József, Perlrott Csaba Vilmos, Rippl-Rónai József, Tihanyi Lajos, Ziffer Sándor alkotásait tekinthetik meg a látogatók.

A magyar anyag mellett egy kisebb francia kollekciót is bemutatunk a leghíresebb francia fauve-ok, például Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy, Albert Marquet és Maurice Vlaminck mûveibõl.

A kiállítás megtekinthetõ: 2006. március 22 - 2006. július 30.

Helyszín: Budavári Palota, C épület, földszinti és III. emeleti idõszaki kiállítótér,
I. ker. Budapest, Dísz tér 17.

Nyitvatartás: hétfõ kivételével naponta 10.00 - 18.00 óráig

Kellemes idõtöltést kíván az utazunk.com!